Informace pro rodiče Tento text je určený pouze rodičům, kteří měli své děti na našem táboře 2021. Čekáme na Vaši přihlášku do 20.2.2022. Následují dny února teprve zařadíme podle počtu zbývajících míst nové děti. Dáváme Vám tedy přednost. O každé z dětí minulého roku máme zájem, není žádné, které bychom nechtěli.

Vážení rodiče, cena tábora je 6 500 Kč na 14 dní v termínu 16. července až 30.července 2022.

Pokud máte zájem o náš tábor, stáhněte si, prosím, přihlášku a vyplněnou ji zašlete na adresu darina.c@email.cz . Současně zaplaťte zálohu 1 500.-Kč. Tím je vaše dítě závazně přihlášeno na tábor. Zbylý doplatek za tábor zašlete do 1. června! Přihláška je pod tímto textem v levém sloupci.

Náš účet je 219092448/0600, jako zprávu pro příjemce uvádějte jméno dítěte, opakuji: jako zprávu pro příjemce uvádějte jméno dítěte, ne vaše jméno.! 

Sourozenci: pokud přihlašujete dvě děti, sourozence, plaťte za obě 12 000 Kč celkem, záloha je pro vás 3 000 Kč. Naše sleva pro sourozence je 1 000 Kč.

Dopravu na tábor si zajišťují rodiče sami. Na tomto táboře nemáme žádný běh před námi ani po nás, s kterým bychom se podělili o náklady za autobus. Tedy rodiče přivezou děti do obce Borek (Silnice Žlutice - Nečtiny, cca 3 km jižně od Žlutic) v sobotu 16. července ve 12:00 hod. Zde.

Odtud půjdou děti cca 3 km lesem do tábora. Zavazadla jim odvezeme na místo. Vstup rodičů do tábora není možný.

Návrat z tábora bude opět po vlastní ose v sobotu 30. 7. 2022 na návsi v Borku.

Věnujte pozornost textu přihlášky. List účastníka a plnou moc odevzdáte u odjezdu!

Pokud máte jakékoli dotazy volejte tel. 605 808 643 Darina Černá.

Karel Pazderka a Darina Černá, vedoucí tábora.


Přihlášku odešlete zástupci hlavního vedoucího na adresu darina.c@email.cz


Vše potřebné pro dva týdny v lese.

Nejbližší vesnice od tábora je obec Borek. Kraj Karlovy Vary.


Návštěvy na táboře:

...nejsou dovoleny. Vážení, doba kdy babička přivezla husu na tábor je pryč. Spolehněte se, že naše kuchyně je vynikající a nášup není třeba. Babičko, promiň!

foto: Milan Deák - Manětín - tábor Údolí Manětínského potoka - 1972 Flexaret