Program tábora OdSkok na Střelu 2021 je v přípravě. Následující text je z roku 2019.                                           V zásadě je platný pro všechny naše tábory.


Program našeho tábora jsou tři propojené světy:

1.dovednosti, 2.hry a 3.systém. 

K systému tábora OdSkok na Střelu 2019 jsme si pomohli tajemnými slovy  BACA RUMBA ROYAL, v roce 2018 jsme hráli KLÍČE ROHREROVA MLÝNA s cryptexovou schránkou mistra Leonarda Da Vinci. Tedy vše se vším souvisí a kdo chce vyhrát klíče k bedně, musí hodit kostrou! Hráli jsem v roce 2021 hru ABRAKAR Terra Incognita - Země neznámá.

Vítejte na nejdelší stránce tohoto webu, popisující co na táboře děláme a co budeme dělat i na letošním táboře.

1. Dovednosti

Dovednosti je vše, co se děti na táboře naučí, ověří a vyzkouší. Malé děti  se učí malé věci a velké děti dovednosti jim odpovídající. Níže na této stránce popíšeme, co máme na mysli. Jsou to docela obyčejné věci.

2. Táborové hry

Hrát hry, uplatnit se v družině. Mít nápad, jak vyhrát. Prosadit se a bojovat. Na táboře hrajeme hry, které nám prostředí nabízí. Vše kolem nás je obrovská tělocvična. Po dobu našich táborů se nám nikdy nic nestalo.

3. CELOTÁBOROVÁ HRA

Celotáborová hra je bodově nadřazena všem ostatním hrám tábora a vede k pokladu. Její děj může být velmi zajímavý, nečekaný a vede oddíly k pohybu i přemýšlení.

(Tato stránka bude zejména v části 3. BACA RUMBA ROYAL, v průběhu jara doplňována) 

1. Dovednosti

      Učit se hrou

Mezi dovednosti našeho tábora patří: vázání uzlů, znalost morseovky, odlévání a určování stop a živočichů, nauka o rostlinách, práce s buzolou, orientace v mapě, střelba z luku a ze vzduchovky, vaření v přírodě, Setonův hrnec, pomoc v kuchyni, práce s vysílačkou, zdravověda a první pomoc, stavba stanu, respekt k ohni, bezpečný pohyb v přírodě a v říčce, sběr dřeva, lov ryb, batikování a výtvarné práce, ochrana přírody, přespání mimo tábor pod širákem ale také praní prádla. Vše tedy pro pobyt v přírodě.

Některé ze  zde uvedených dovedností je po dvou, třech dnech ověřováno hrou.

2. Táborové hry

        Hra a dobrodružství

Hry jsou různé, do sucha, do deště, pro jednotlivce, družiny i oddíly. Hry je Know-how tábora, protože bez her žádný tábor není. Hra musí být pochopitelná, vždy spravedlivá a musí mít výsledek. To v čem jeden jedinec vítězí se může zítra otočit. Hry děti během tábora posouvají. Z outsidera se stane hrdina. Z rozhádané partičky se stane družina a ze zmoklého odpoledne, den na který nezapomenu.

3. BACA RUMBA ROYAL

       Systém hodnocení dovedností a her tábora


Hra BACA RUMBA ROYAL je zatím ve výstavbě ale její idea je vymyšlena. Mechanika. Zahoďme baterie!

O jejím náčrtu budete zde informováni. Už teď vám mohu prozradit že ani oddílový vedoucí netuší jak bude prověřen váš intelekt a loajalita k týmu. Věci jsou prosté i když z počátku mohou vypadat nesrozumitelně. Hra pro velké i malé, hra pro ty co hrají!

Co je na obrázku, k čemu je to dobré a k čemu to může být tobě dobré?Fotografie na této stránce jsou ze všech táborů OdSkok na Střelu. Děkuji všem oddílovým vedoucím, kteří se dosud podíleli a podílejí na realizaci tábora. Karel Pazderka, vedoucí tábora.