Program tábora OdSkok na Střelu 2021 je v přípravě. Následující text je z roku 2019.                                           V zásadě je platný pro všechny naše tábory.


Program našeho tábora jsou tři propojené světy:

1.dovednosti, 2.hry a 3.systém. K systému letošního tábora OdSkok na Střelu 2019 si pomůžeme tajemnýmI slovy  BACA RUMBA ROYAL, víc vám k tomu neřeknu ale slibuji že to bude podobný mazec jako minulý rok, kdy jsme hráli Klíče Rohrerova mlýna s cryptexovou schránkou mistra Leonarda Da Vinci. Tedy vše se vším souvisí a kdo chce vyhrát klíče k bedně, musí hodit kostrou! 

Vítejte na nejdelší stránce tohoto webu, popisující co na táboře děláme a co budeme dělat na letošním táboře.

1. Dovednosti

Dovednosti je vše, co se děti na táboře naučí, ověří a vyzkouší. Malé děti  se učí malé věci a velké děti dovednosti jim odpovídající. Níže na této stránce popíšeme, co máme na mysli. Jsou to docela obyčejné věci.

2. Táborové hry

Hrát hry, uplatnit se v družině. Mít nápad, jak vyhrát. Prosadit se a bojovat. Na táboře hrajeme hry, které nám prostředí nabízí. Vše kolem nás je obrovská tělocvična. Po dobu našich táborů se nám nikdy nic nestalo.

3. BACA RUMBA ROYAL

Hodnocení jednotlivců, družin i oddílů povedeme letos nejen v tabulce bodování. Budeme hledat věci nevídané a plahočit se za BACA RUMBOU. A proč ROYAL? Protože to bude královské!

(Tato stránka bude zejména v části 3. BACA RUMBA ROYAL, v průběhu jara doplňována) 

1. Dovednosti

      Učit se hrou

Mezi dovednosti našeho tábora patří: vázání uzlů, znalost morseovky, odlévání a určování stop a živočichů, nauka o rostlinách, práce s buzolou, orientace v mapě, střelba z luku a ze vzduchovky, vaření v přírodě, Setonův hrnec, pomoc v kuchyni, práce s vysílačkou, zdravověda a první pomoc, stavba stanu, respekt k ohni, bezpečný pohyb v přírodě a v říčce, sběr dřeva, lov ryb, batikování a výtvarné práce, ochrana přírody, přespání mimo tábor pod širákem ale také praní prádla. Vše tedy pro pobyt v přírodě.

Některé ze  zde uvedených dovedností je po dvou, třech dnech ověřováno hrou.

2. Táborové hry

        Hra a dobrodružství

Vypisovat hry tábora zde nebudu, jsou uvedeny v albu fotek. Tedy ty, ze kterých se dochovala fotodokumentace. Příkladně ze hry: Přístavy, nemáme fotky. Nevadí. Hry jsou různé, do sucha, do deště, pro jednotlivce, družiny i oddíly. Hry je Know-how tábora, protože bez her žádný tábor není. Hra musí být pochopitelná, vždy spravedlivá a musí mít výsledek. To v čem jeden jedinec vítězí se může zítra otočit. Hry děti během tábora posouvají. Z outsidera se stane hrdina. Z rozhádané partičky se stane družina a ze zmoklého odpoledne, den na který nezapomenu.

3. BACA RUMBA ROYAL

       Systém hodnocení dovedností a her tábora


Hra BACA RUMBA ROYAL je zatím ve výstavbě ale její idea je vymyšlena. Mechanika. Zahoďme baterie!

O jejím náčrtu budete zde informováni. Už teď vám mohu prozradit že ani oddílový vedoucí netuší jak bude prověřen váš intelekt a loajalita k týmu. Věci jsou prosté i když z počátku mohou vypadat nesrozumitelně. Hra pro velké i malé, hra pro ty co hrají!

Co je na obrázku, k čemu je to dobré a k čemu to může být tobě dobré?Fotografie na této stránce jsou ze všech táborů OdSkok na Střelu. Děkuji všem oddílovým vedoucím, kteří se dosud podíleli a podílejí na realizaci tábora. Karel Pazderka, vedoucí tábora.